Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar Nieuws

Gemeente Westerkwartier stelt subsidie beschikbaar voor COVID-proof maken van maatschappelijke organisaties

Gepubliceerd op:

De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze samenleving en organisaties. De gemeente Westerkwartier vindt het erg belangrijk om onze maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Daarom heeft de gemeente Westerkwartier een subsidieregeling gemaakt voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in onze gemeente.

Deze regeling heet de COVID-proof regeling. Met deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties een onkostenvergoeding aanvragen voor de kosten, die zij hebben gemaakt voor het aanpassen aan de 1,5 meter samenleving. Hierbij kunt u denken aan materialen zoals kuchschermen, bewegwijzering of desinfectiemateriaal. De regeling is een verlenging van de eerdere gemeentelijke regeling voor de aanpassingen aan de 1,5 meter samenleving. De regeling is bedoeld voor de maatschappelijke organisaties, die geen gebruik kunnen maken van de provinciale 1.5 meter regeling.

Individueel advies

Naast deze subsidieregelingen kunnen maatschappelijke organisaties ook bij gemeente Westerkwartier terecht voor individueel advies. De gemeente Westerkwartier wil graag in gesprek om te kijken op welke manier zij kunnen ondersteunen. Het doel hiervan is dat maatschappelijke organisaties en verenigingen blijven bestaan en daarmee de leefbaarheid in de dorpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de gemeente of mailen naar maatwerkcorona@westerkwartier.nl.

Wilt u de tegemoetkoming aanvragen? Kijk dan op:

https://www.westerkwartier.nl/form/aanvraagformulier-tegemoetkoming-covid19-proof-maken/vooraf-0-2-1

VIP Hulpdienst zoekt helpende handen!

23-11-2023
  Wist je dat VIP Westerkwartier ook een hulpdienst heeft? Dit is bedoelt voor individuele hulpvragen. Er zijn veel mensen in onze g…
Lees meer over VIP Hulpdienst zoekt helpende handen!