Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   

Privacy verklaring

Privacyverklaring
VIP! Westerkwartier, onderdeel van Sociaal Werk De Schans, gevestigd aan Lindensteinlaan 44 in Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website van VIP! Westerkwartier
Onze website stelt organisaties in staat hun vrijwilligersvacatures, trainingen of hulpaanbod kenbaar te maken. En geeft personen de gelegenheid te reageren op vrijwilligersvacatures en trainingen. Ook kan men (anoniem) een hulpvraag of hulpaanbod uitzetten waarop gereageerd kan worden. VIP! Westerkwartier neemt veiligheid zeer serieus en draagt zorg voor het beveiligen van de website en de database. Er is dagelijks toezicht op nieuwe hulpvragen en geregistreerde profielen. VIP! Westerkwartier hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. Wij behandelen en beveiligen de (persoonlijke) gegevens van vrijwilligers en organisaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

VIP! Westerkwartier verwerkt deze gegevens omdat je gebruik maakt/wilt maken van onze website. Zodra je je registreert op de website en een account aanmaakt of reactie plaatst ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens bewaren we en met welk doel?
De gevraagde gegevens zijn nodig voor een goede basiswerking van de website, namelijk het matchen van vraag en aanbod. Een aantal van deze gegevens is verplicht: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats , e-mailadres en geboortedatum.
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens gevraagd en bewaard (zoals godsdienst of levensovertuiging etc.).
Doelen van verwerking:
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
● het aanmaken en in stand houden van je gebruikersaccount, zodat je gebruik kunt
maken van de website;
● het versturen van mails waarin we je informeren over nieuws en actuele ontwikkelingen;
● het sturen van automatische mails wanneer:
● je een account hebt aangemaakt of wijzigingen hebt doorgevoerd
● een andere gebruiker van de website reageert op jouw hulpvraag of -aanbod
● het behandelen van supportvragen of het behandelen van klachten;
● het analyseren van het gebruik van de website, zodat we de functionaliteiten en
inrichting van onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen.

Waar slaan wij je gegevens op en hoe lang bewaren we die?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in de database en worden enige tijd bewaard:
● Je gebruikersaccount: de persoonsgegevens in je gebruikersaccount worden door ons bewaard zolang je een account bij VIP! Westerkwartier hebt. Zodra dit account wordt opgeheven, worden jouw gegevens onmiddellijk verwijderd.
● (Support)vragen of klachten en de afhandeling daarvan: wanneer je ons een e-mail
stuurt of het contactformulier op de website invult, worden de gegevens die je ons
toestuurt bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording/afhandeling van je vraag of klacht.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt, indien je jouw toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt of indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten verwijderen en waarom. Voor de volledigheid wijzen we je erop dat je je account altijd zelf kunt verwijderen.

Wat zijn je rechten en hoe kun je die uitoefenen?
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en waarvoor wij die gebruiken. Je kunt via je account zelf zien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt (naam, e-mailadres, etc). Het kan zijn dat je daarnaast nog andere informatie wilt hebben. Je kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld daarbij wel welke gegevens je zou willen ontvangen. Daarnaast heb je recht op correctie van jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw persoonsgegevens op ieder moment aanpassen in je account.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?
Wij treffen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Klachtenreglement
Voor medewerkers en vrijwilligers is een klachtenregeling opgesteld. 

Links naar andere websites
Op onze website wordt verwezen naar andere websites. Deze hanteren een eigen privacybeleid. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wijzigingen
VIP! Westerkwartier behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij je informeren.