Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

Bestuurders-vrijwilligers gevraagd voor het Kloostermuseum in Aduard: voorzitter en penningmeester

Het Kloostermuseum St. Bernardushof in Aduard (https://www.kloostermuseumaduard.nl/ ) is een goed draaiende vrijwilligersorganisatie die wordt geleid door een stichtingsbestuur. In het bestuur, dat ook uit vrijwillgers bestaat, is onlangs de functie vrijgekomen van voorzitter en zal per 1 januari 2024 de functie van penningmeester vacant zijn. 


Het stichtingsbestuur als geheel fungeert in beginsel op afstand van de vrijwilligers op 'de werkvloer' (rondleiders, gastdames en -heren, collectie-/depotbeheerders, klussers). Wel is het eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het museum, waar onder het tentoonstellingsbeleid, de werving van voldoende vrijwilligers, de winkelvoorraad en de huisvesting. Het vergadert gemiddeld eens per maand een middag en belegt twee keer per jaar een informatiemiddag voor alle vrijwilligers. Verder houdt het tussentijds contact met hen. 


De voorzitter vertegenwoordigt de museumstichting naar buiten toe en participeert dus in gemeentelijke en regionale bijeenkomsten voor musea en andere erfgoedinstellingen. Hij/zij fungeert ook als eerste aanspreekpunt voor de pers en instanties die informatie nodig hebben over het museum; hij/zij heeft derhalve affiniteit met en de nodige kennis van de Aduarder kloostergeschiedenis, of is bereid zich die kennis binnen afzienbare tijd eigen te maken. Deze functie zal gemiddeld 1 dag per week tijdsinvestering vragen.


De penningmeester beheert de financiën van de stichting, is verantwoordelijk voor betalingen en subidieaanvragen en stelt jaarlijks het financiële jaarverslag op. De financiële situatie van de stichting is gezond maar enigszins complex vanwege de huisvesting van het museum aan de Hofstraat 45, een klein pand dat uit ca. 1600 stamt en deels bewoond wordt. De museumwinkel heeft een goed functionerende kassa, waarmee de penningmeester middels geregelde periodieke controle de aantallen en inkomsten van bezoekers (toegang; horeca) en verkoopcijfers van de museumwinkel nagaat. Deze funcctie zal een gemiddelde tijdsinvestering van 4 uur per week vragen.     


Hier vindt u het beleidsplan 2022-2027 van het stichtingsbestuur en hier het financiële jaarverslag over 2021. 


Voor meer informatie of een verkennend gesprek over deze bestuursfuncties kunt u terecht bij Frans de Weger (penningmeester), fweger77@gmail.com, 06 46492843  


 

  • Start datum: 03-08-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 2
  • Werktijden: naar eigen voorkeur in te vullen
  • Locatie: Thuiswerk; museum (Hofstraat 45, Aduard)
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Kunst en cultuur.
  • Doelgroepen: Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen, Ouderen 55+, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een migratieachtergrond.
  • Activiteiten: Bestuur, Financiën en juridisch werk.
  • Gebied: Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn.
Kloostermuseum Aduard logo

Kloostermuseum Aduard

De Abdijkerk middenin het dorp Aduard is de voormalige ziekenzaal van het gigantische klooster dat er eeuwenlang gestaan heeft. Het is een prachtig voorbeeld van de Noord-Nederlandse bouwstijl die Romano-Gotiek wordt genoemd. Aan het eind van de 16e eeuw werd de zaal als kerk in gebruik genomen. Elders in het dorp zijn nog verschillende huizen te vinden die met kloostermoppen van het oude klooster zijn gebouwd. In een van die oude huizen is het kleine, sfeervolle museum Sint Bernardushof gevestigd. Het is gewijd aan de geschiedenis van de Cisterciënzer Sint Bernardusabdij te ‘Adduwert’, die tussen de 12de en de 16de eeuw in heel Europa bekend was. Een bezoek aan museum Sint Bernardushof is een bijzondere ervaring: de ontvangst is persoonlijk, de rondleiding - waar de oude ziekenzaal deel van uitmaakt - voert de bezoeker terug naar het roemruchte monastieke verleden van Aduard.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!