Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

Maatschappelijke begeleiders

Een vluchteling, die vanwege gewelddadige omstandigheden in zijn eigen land, hier in Westerkwartier een bestaan op mag bouwen. Zo iemand heeft hulp nodig. Hij/zij spreekt onze taal nog niet, kent onze maatschappij nog niet. Bij de eerste stappen is ondersteuning en hulp nodig van iemand die de weg kent of die weet te vinden.
VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen in de gemeente Westerkwartier die een status hebben gekregen, dus in Nederland mogen blijven. De IND heeft hen op basis van, vaak levensbedreigende, problemen in hun oorspronkelijke land, vergunning verleend zich hier te vestigen. De Gemeente en Wold & Waard zorgen voor huisvesting maar dan begint het pas voor ze. Er is een enthousiaste groep vrijwilligers die hen begeleidt, maar er komen nieuwe gezinnen aan.
Overal in Westerkwartier is er behoefte aan mensen die hen op weg willen helpen in onze complexe samenleving. Doordat zij de Nederlandse taal (nog) niet beheersen is het lastig voor hen simpele zaken te regelen zoals verzekeringen, gas en elektriciteit, formulieren van allerlei aard en meer. Wat voor Nederlanders soms al niet makkelijk is, moet hen uitgelegd worden opdat zij zelf goede keuzes kunnen maken. Er zijn gelukkig goede vertaal-apps en soms kun je gebruik maken van een tolk totdat ze voldoende onze taal beheersen.VluchtelingenWerk biedt cursussen aan om de nodige kennis op te doen en er is een coördinator met ervaring, waar beroep op kan worden gedaan en die de weg weet naar andere instanties als die erbij betrokken moeten worden. De coördinator in Leek en Zuidhorn: Willemien Groot, vanuit Marum en Grootegast: Job van Haaften, zij werken vanuit de locaties van Sociaal Werk De Schans.We houden ook spreekuren voor vluchtelingen die vragen hebben en niet meer begeleid worden. Ook daar is ondersteuning nodig.

Lijkt het je iets om nieuwe statushouders te begeleiden of te herlpen met spreekuren, neem dan contact op.


  • Start datum: 29-06-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: meerdere
  • Werktijden: in overleg
  • Locatie: Gehele gemeente Westerkwartier
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Sociaal-cultureel werk.
  • Doelgroepen: Mensen met een migratieachtergrond.
  • Gebied: Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn.
VluchtelingenWerk Noord Nederland logo

VluchtelingenWerk Noord Nederland

Vanuit de samenwerking met Sociaal Werk De Schans verzorgen wij de maatschappelijke begeleiding aan de statushouders die zich in de gemeente vestigen. Dit doen we door inzet van vrijwilligers bij mensen thuis en de wekelijkse inloopspreekuren.
De maatschappelijke begeleiding bevat in ieder geval de volgende componenten:
• praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen: ondersteuning en coaching van vergunninghouders bij het regelen van praktische zaken en het wegwijs
maken in de gemeente;
• hulp bij het starten van de inburgering: informatie over het inburgeringstraject en hulp bij het vinden van een inburgeringscursus waar nodig
• tijdens ons inloopspreekuur zijn onze cliënten welkom met hun vragen. Dit kan zonder of met afspraak. De vragen die op het spreekuur de revue passeren zijn zeer uiteen: van een uitleg van een simpele informatieve brief tot het invullen van (ingewikkelde) formulieren van allerlei instanties die voor mensen op dat moment van toepassing zijn. Het spreekuur wordt in een ploegje van twee mensen gedraaid.


NB: In de coronatijd is onze dienstverlening wat aangepast. Hoewel de ondersteuningsvragen van de statushouders nog steeds centraal staan, zijn wij genoodzaakt om zoveel mogelijk op afstand te begeleiden en fysieke contacten tot minimum te beperken. Ook onze fysieke spreekuren gaan niet door maar daar waar nodig maken we individuele afspraken met clienten.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!