Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

Mentoren gezocht!

Maakt u het verschil?Mevr. de Boer zoekt een mentor!Mevr. de Boer woont in een zorginstelling. Haar man is twee jaar geleden overleden en familieleden zijn ook al op leeftijd en of  overleden. Mevr. de Boer krijgt geen bezoek meer en krijgt steeds minder interesse in de activiteiten die georganiseerd worden door de zorginstelling.Nu moet mevr. de Boer naar een specialist in het ziekenhuis en de begeleiders van de zorginstelling zitten met de vraag: wie geeft toestemming voor een behandeling, operatie onder narcose. Mevr. de Boer kan zelf geen toestemming geven, want zij begrijpt niet wat er van haar wordt gevraagd. Vroeger werd haar man betrokken bij deze zorginhoudelijke keuzes en tekende hij een toestemmingsverklaring.Mevr. de Boer heeft een mentor nodig! Iemand die regelmatig langs gaat bij mevrouw, haar leert kennen en weet wat zij leuk vindt. Maar ook iemand die beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en welbevinden (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, dus niet over geldzaken), die mevr. de Boer zelf niet kan nemen omdat zij ze niet begrijpt en de gevolgen van haar beslissingen niet kan overzien.Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die mentor willen worden voor mensen zoals mevr. de Boer Deze vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de coördinatoren van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd.De tijd die het van de mentor vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn situatie. Maar gemiddeld vraagt het 4 á 6 uur per maand. De ene keer is een bezoekje voldoende en de volgende keer bent u aanwezig bij een artsen bezoek en of behandel- zorgbespreking.Spreekt bovenstaande u aan en kunt u zich vinden in het volgende profiel Een mentor is een vrijwilliger die………………goed kan communiceren…initiatiefrijk is…vaardig is in besluiten en handelengoed kan samenwerken …onafhankelijk en integer is…grenzen kan stellen…het kunnen reflecteren op eigen gedrag 

  • Start datum: 01-12-2020
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 30
  • Werktijden: naar eigen keuze
  • Locatie: Burg. Wuiteweg 140B, 9203 KP Drachten
St. Mentorschap Noord logo

St. Mentorschap Noord

St. Mentorschap Noord wil mensen die door ziekte of beperking niet (meer) goed zelf voor hun belangen kunnen opkomen, steunen bij het voeren van eigen regie en waar nodig vertegenwoordigen, zodat optimaal wordt opgekomen voor hun welbevinden en mogelijkheden om aan de samenleving deel te (blijven) nemen en te (blijven) leven in de stijl waarin men dat gewend is en wenst. Vanuit deze missie wil St. Mentorschap Noord voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen, en ook geen familie of gemachtigde heeft, mentorschap mogelijk maken.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!