Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

Notulist

De notulist notuleert de vergaderingen van het bestuur van Platform Toegankelijk Westerkwartier en levert deze aan het secretariaat.


Het bestuur vergadert ongeveer 1x per 6 weken in een van de gemeentehuizen in het Wersterkwartier.


 

  • Start datum: 13-09-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: woensdags 9.30-12.00
  • Locatie: Notuleren op diverse locaties in het Westerkwartier, thuiswerk.
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Belangen en emancipatie.
  • Doelgroepen: Iedereen.
  • Activiteiten: Administratie, kantoor en baliewerk.
  • Gebied: Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn.
Platform Toegankelijk Westerkwartier logo

Platform Toegankelijk Westerkwartier

Platform Toegankelijk Westerkwartier is een adviesplatform binnen de Gemeente Westerkwartier. Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Gemeente Westerkwartier en andere relevante relaties, zoals organisaties, instellingen en bedrijven.

De adviezen gaan over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit betreft openbare ruimten, verkeer en vervoer, gebouwen en digitaal verkeer.

Iedere burger kan situaties met onvoldoende of onveilige toegankelijkheid melden en meedenken over verbeteringen.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!