Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

Secretaris PLatform Toegankelijk Westerkwartier

Verzorgt met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het bestuur van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Verzending van uitnodigingen, agenda's en onderliggende stukken voor vergaderingen en overleggen. Verslaglegging vergaderingen. Archivering: verwerking documenten, van ingekomen en uitgaande post en mailverkeer, planning van vergaderingen en overleggen. Het realiseren van een jaarplan en een jaarverslag samen met de voorzitter.


Vanuit persoonlijke en/of werkervaring zijn leden van het platform bekend met de problemen met toegankelijkheid die mensen met een beperking ervaren.

  • Start datum: 01-02-2024
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: gemiddeld halve dag per week
  • Locatie: Thuiswerk, overleggen op diverse locaties in het Westerkwartier.
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Belangen en emancipatie, Welzijnswerk.
  • Doelgroepen: Iedereen, Mensen met een lichamelijke beperking.
  • Activiteiten: Administratie, kantoor en baliewerk, Bestuur.
  • Gebied: Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn.
Platform Toegankelijk Westerkwartier logo

Platform Toegankelijk Westerkwartier

Platform Toegankelijk Westerkwartier is een adviesplatform binnen de Gemeente Westerkwartier. Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Gemeente Westerkwartier en andere relevante relaties, zoals organisaties, instellingen en bedrijven.

De adviezen gaan over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit betreft openbare ruimten, verkeer en vervoer, gebouwen en digitaal verkeer.

Iedere burger kan situaties met onvoldoende of onveilige toegankelijkheid melden en meedenken over verbeteringen.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!