Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

Spreekuurmedewerker

In Marum is elke dinsdagmorgan van 10-12.30 uur een inloopspreekuur voor statushouders (vluchtelingen) die hier van 1,5 tot ongeveer 3 jaar wonen. De vragen die je kunt verwachten gaan over verzekeringen, toeslagen, gemeentelijke regelingen, IND, en veel praktische zaken. Veelal komen de statushouders met die vragen omdat hun kennis van onze taal te beperkt is om formele brieven te begrijpen en ook omdat ze de weg onvoldoende kennen in onze maatschappij. Taak van de vrijwilliger is dan om de kwestie uit te zoeken en voor te leggen aan de statushouder die dan zijn keuze kan maken.
Er zijn goede vertaalapps en soms kan er een tolk gebruikt worden bovendien spreken de meeste statushouders na anderhalf jaar wel een redelijk mondje Nederlands. In principe is er bij het spreekuur ook een ervaren kracht aanwezig ofwel de teamleider ofwel een ervaren vrijwilliger.

  • Start datum: 04-07-2024
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: maandag 10-12.30 uur
  • Locatie: De Hazelaar, Wendsteinweg 57, 9363 AM Marum.
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Sociaal-cultureel werk.
  • Doelgroepen: Mensen met een migratieachtergrond.
  • Activiteiten: Hulpverlening en verzorging.
  • Gebied: Marum.
VluchtelingenWerk Noord Nederland logo

VluchtelingenWerk Noord Nederland

Vanuit de samenwerking met Sociaal Werk De Schans verzorgen wij de maatschappelijke begeleiding aan de statushouders die zich in de gemeente vestigen. Dit doen we door inzet van vrijwilligers bij mensen thuis en de wekelijkse inloopspreekuren.
De maatschappelijke begeleiding bevat in ieder geval de volgende componenten:
• praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen: ondersteuning en coaching van vergunninghouders bij het regelen van praktische zaken en het wegwijs
maken in de gemeente;
• hulp bij het starten van de inburgering: informatie over het inburgeringstraject en hulp bij het vinden van een inburgeringscursus waar nodig
• tijdens ons inloopspreekuur zijn onze cliënten welkom met hun vragen. Dit kan zonder of met afspraak. De vragen die op het spreekuur de revue passeren zijn zeer uiteen: van een uitleg van een simpele informatieve brief tot het invullen van (ingewikkelde) formulieren van allerlei instanties die voor mensen op dat moment van toepassing zijn. Het spreekuur wordt in een ploegje van twee mensen gedraaid.


NB: In de coronatijd is onze dienstverlening wat aangepast. Hoewel de ondersteuningsvragen van de statushouders nog steeds centraal staan, zijn wij genoodzaakt om zoveel mogelijk op afstand te begeleiden en fysieke contacten tot minimum te beperken. Ook onze fysieke spreekuren gaan niet door maar daar waar nodig maken we individuele afspraken met clienten.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!