Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

vrijwillige coach voor de afdeling Leek-Tolbert

‘Onderling Sterk Leek- Tolbert is een belangenvereniging “door en voor” mensen met


een verstandelijke beperking. Onderling Sterk is niet afhankelijk van zorginstellingen en


heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in het


meedoen in de samenleving en om op te komen voor de belangen van de mensen met


een verstandelijke beperking.


‘Onderling Sterk’ ledenavonden organiseert activiteiten rondom thema’s en praat over


allerlei onderwerpen zoals: opkomen voor jezelf, werken, wonen, vriendschap etc.


Om het mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken zelf voor hun


belangen op te komen, is het nodig dat ze hierbij ondersteuning krijgen van een coach.


Hij of zij zal de mensen in het bestuur van de vereniging stimuleren en helpen bij de


uitvoering van de verschillende werkzaamheden, zoals het voorzitterschap, financiën en


het samen notuleren van de vergaderingen.


Van de coaches wordt verwacht dat ze:


- Dat hij of zij iets heeft met de doelgroep heeft.


- Het een uitdaging vinden om mensen met een beperking dingen zelf te laten


doen, hun grenzen te laten verleggen en actief te laten meedoen in de


samenleving;


- uitgaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de mensen met een beperking;


- mensen met een verstandelijke beperking als gelijkwaardig beschouwen.


De afdeling Onderling Sterk Leek-Tolbert komt een keer in de 6 à 8 weken bij elkaar op


een dinsdagavond. De coach is bij de vergadering aanwezig en helpt bij het


voorbereiden van deze bijeenkomst. Ook ondersteunt de coach de vereniging bij het


organiseren van activiteiten. Het komt neer op ongeveer 30 uur op jaarbasis.


Het zou fijn zijn als de coach ook soms overdag tijd heeft om te helpen. En samen met


een coaches die er nu ook al bij is

  • Start datum: 01-06-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1 of 2
  • Werktijden: 19.00-21.00 uur
  • Locatie: Leek
  • Gebied: Leek.
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Belangen en emancipatie.
  • Doelgroepen: Volwassenen, Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Activiteiten: Bestuur, Coaching en mentoring.
o.s.steunpunt  Groningen logo

o.s.steunpunt Groningen

Onderling Sterk is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!